Actueel

 • Voetafdruk Gelderland

  Iedereen gebruikt een stukje van de aarde om te leven. Dit stukje is nodig om bijvoorbeeld je voedsel te verbouwen, je huis te verwarmen, je afval te laten verwerken, je kleding te produceren of naar je werk te reizen. We noemen dit stuk aarde je Voetafdruk. Per inwoner op aarde hebben we 1,8 hectare grond beschikbaar. Dit is gelijk aan ongeveer 3,5 voetbalvelden. We gebruiken er in Nederland gemiddeld wel 12, ofwel zo'n 6 hectare per persoon. Wil je weten hoeveel ...

  Posted at 28-07-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Nieuwsbrief van Projectbureau ViA15

  OTB komt in vierde kwartaal   De Minister heeft op 20 mei 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van ViA15. Hierbij heeft zij o.a. gemeld dat de planning voor ViA15 met een half jaar wordt vertraagd. De planning voor het ontwerptracébesluit wijzigt van het tweede kwartaal in het vierde kwartaal  in 2015. http://www.via15.nl/nieuwsbrief/  

  Posted at 29-05-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Jaar verslag 2014

  MVD jaarverslag 2014

  Posted at 29-05-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Bibliotheek Milieuvrienden Duiven

  BIBLIOTHEEK STICHTING MILIEUVRIENDE DUIVEN

  Posted at 18-05-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Over tien jaar is afval geen probleem meer

    Gedoe over statiegeld? Over tien jaar lachen we erom, voorspellen de experts. Voor de consument wordt afval een zaak van minder, makkelijker en goedkoper. De eeuwige kwestie van statiegeld en afval wel/niet weggooien blijft nog wel even ophef veroorzaken. Maar voor groene consumenten die verder kijken is er óók goed nieuws. Over ...

  Posted at 11-05-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Invloed van de EU politiek op de provinciale politiek.

  Betekent het vrijhandelsverdrag tussen de VS en d EU een kans of een bedreiging?      Info- Discussieavond Plaats; Ons Huis, Dokter Honigstraat 3. Zevenaar Tijd; 20.00 uur (zaal open19.30)   Thema Tussen Europa en Noord Amerika zijn onderhandelingen gestart over een handelsverdrag met verstrekkende gevolgen voor bedrijven en consumenten. (TTIP). Rond de ...

  Posted at 07-02-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Koe kan Hollandse soja wel waarderen

  Erik van Oosterhout is een van de deelnemers aan een proef met soja van Nederlandse bodem. De Koeien van de kaasmaker uit Made zijn er dol op. Kijk voor meer informatie op: www.kaasboerderijmade.nl

  Posted at 19-01-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Wij willen wei!

  Zet een koe in de wei voor een gezonde veehouderij Koeien verdwijnen uit ons landschap. Dat wordt erger na 1 april 2015. Dan mogen boeren onbeperkt melk produceren en komen er veel meer koeien bij. Bedrijven worden dan zó groot dat weidegang onmogelijk wordt. Willen we op die weg verder, of kiezen we voor een gezonde veehouderij ...

  Posted at 08-01-2015 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Herstel vogelstand in het Duivense Broek

    DUIVEN/ZEVENAAR - DeWeidevogelwerkgroep Zevenaar en omstreken wil de leefomgeving verbeteren voor weidevogels in het Duivense Broek tussen Zevenaar en Duiven. Dit is het gebied ten noorden van de snelweg A12.   De aanleiding hiervoor is dat de vogelstand daar de laatste tientallen jaren bijna is gehalveerd. Rode lijst Dit komt door de industrie, de grondwaterstandverlaging, intensiever maaien en omdat weidevogels meer natuurlijke vijanden hebben gekregen. Tot de weidevogels behoren de grutto, kievit, ...

  Posted at 23-12-2014 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
 • Weidevogels helpen, samen met boeren

    GIESBEEK - Jan Willem Bakker van de vrijwillige Weidevogelwerkgroep Zevenaar kijkt tevreden terug op het symposium op donderdag 13 november. De avond, gehouden in Het Hof van Giesbeek, trok zo'n 70 belangstellenden en doel van de avond was om te bekijken wat mogelijk is om de weidevogels in het Duivense Broek tussen Zevenaar, Duiven, Giesbeek en Angerlo te beschermen. Door Johan Kock t @JohanKock    

  Posted at 23-12-2014 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment
Page 1 of 212