C2000 zendmast

Het standpunt van Milieuvrienden Duiven ten aanzien ‘elektromagnetische straling’ is reeds vastgesteld in een reactie op de Structuurnota van de gemeente, zie deze reactie. Tegen de voorgenomen plaatsing van een C2000-zendmast heeft de Stichting Milieuvrienden Duiven besloten om een brief aan de Burgemeester en Wethouders te sturen, zie deze brief