Actueel

milieu, klimaat, fijnstof, geluid

Herstel vogelstand in het Duivense Broek

Posted at 23-12-2014 | By : | Categories : Actueel | 0 Comment

Kieviten op een akker.

 

DUIVEN/ZEVENAAR – DeWeidevogelwerkgroep Zevenaar en omstreken wil de leefomgeving verbeteren voor weidevogels in het Duivense Broek tussen Zevenaar en Duiven. Dit is het gebied ten noorden van de snelweg A12.

 

De aanleiding hiervoor is dat de vogelstand daar de laatste tientallen jaren bijna is gehalveerd.

Rode lijst
Dit komt door de industrie, de grondwaterstandverlaging, intensiever maaien en omdat weidevogels meer natuurlijke vijanden hebben gekregen. Tot de weidevogels behoren de grutto, kievit, wulp, scholekster, veldleeuwerik, gele kwikstaart en tureluur. De grutto, veldleeuwerik en tureluur staan op de rode lijst van beschermde diersoorten.

Agrarisch cultuurlandschap
Volgens Landschapsbeheer Gelderland hoort de weidevogel thuis in het agrarisch cultuurlandschap. De werkgroep brengt de weidevogel onder de aandacht op een symposium voor agrariërs, loonwerkers, jagers, weidevogelliefhebbers en andere belangstellenden.

About NitaBouwman

Leave a Comment