Agenda en contact

Activiteiten Milieuvrienden 2015

 

Doorgaan met ons verzet tegen de aanleg van de A15.

De Milieuvrienden zijn al jaren intensief betrokken bij de strijd tegen de doortrekking van de A15 die dwars door het Natura 2000 en stiltegebieden in de gemeente komt. De plannen bedreigen de fraaie landschappen van de Betuwe en de Liemers. Ook de beschermde natuurgebieden bij het Pannerdensch Kanaal en de Rijnstrangen worden opgeofferd, en omwonenden worden met geluidsoverlast en vervuiling geconfronteerd. We hebben zitting in Bewonersoverleg Groessen A15. Deze groep is in nauw contact met de gemeente Duiven en met Projectbureau ViA15 dat de verantwoordelijkheid heeft voor het ontwerp en aanleg. Daarnaast zijn we onderdeel van een samenwerkingsverband met de Gelderse Natuur en Milieufederatie, bewoners uit Groessen – Loo en Lingewaard, Argus – A15 Zevenaar en de Milieuvrienden Duiven. Verder hebben we zitting in de juridische groep A15. Dit jaar komt het Ontwerp Tracé Besluit uit, waar we als Milieuvrienden op gaan reageren.

 

In het kader van het nieuwe Landschapontwikkelingsplan, is het plan ontstaan om twee Klompenpaden aan te leggen, een in Loo en een in Groessen. Een Klompenpad is een korte rond wandeling door het agrarisch cultuur landschap. Deze gaat zoveel mogelijk over historische routes en onverharde paden. De Milieuvrienden zullen de geschiedenis van de paden gaan beschrijven en de foto’s daarbij maken voor de folder. Stichting Landschapsbeheer Gelderland doet de coördinatie.

 

De gemeente Duiven is gestart met de ontwikkeling van een nieuw Mobiliteitsplan, waarin het gemeentelijk verkeersbeleid voor de periode 2014 – 2025 wordt vastgelegd. Wij maken deel uit van de werkgroep.

 

We zetten ons in om duurzaamheid te promoten door gebruik te maken van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. De GDI bestaat uit 24 indicatoren de onderdelen zijn Mens en Maatschappij, Milieu en Natuur en Economie. Van de 408 gemeentes die onderzocht zijn staat Duiven op de 20ste plaats. De gemeente Duiven heeft zich uitgesproken om Duiven tot de duurzaamste gemeente van Nederland te maken. Wethouder Nijland deed deze uitspraak tijdens de bijeenkomst die de Milieuvrienden had georganiseerd voor alle politieke partijen en de wethouders. Onze rol in dit proces zal zijn gevraagd en ongevraagd advies geven, waakhond, aanjager zijn en in de gaten houden aan welke indicatoren Duiven wil en kan werken.

 

Onze website actualiseren. We hebben een nieuwe webbeheerder.

 

Reageren op actuele situaties en vragen van mensen, bijvoorbeeld t.a.v. bomenkap, groenmaatregelen, infrastructuur.

 

Ons uitgangspunt bij al onze activiteiten is en blijft: Opkomen voor het behoud van een goed woon en leefgebied in en om Duiven.

 

 

Agenda

Klompenpad in Loo en Groessen

Duurzaamheid in Duiven

Doortrekking A15

Buitengebied

 

Contact adres secretariaat:

Rennie Verhagen
Gildedreef 64
6921 JJ Duiven
Nederland

Tel: 0316 263177

E-mail: info@milieuvrienden.nl