Wat kunnen wij doen?

Waar houden wij ons mee bezig:

  • Op gemeentelijk niveau met o.a. groenbeleid, Structuurplan 2009-2015. Duurzaam inkopen.
  • Op provinciaal niveau met o.a. Verkeers en Vervoerplannen, Milieubeliedsplannen Gelderland, Sanering Bult van Putman.
  • Op landelijk niveau met doortrekking van de A15 die ons grote zorgen baart en een van onze belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zal zijn.