Wie zijn wij?

De Stichting Milieuvrienden Duiven opgericht in november 1988 is sinds november 1989 een Kerngroep van de Vereniging Milieudefensie en aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie. De milieuvrienden zetten zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de bodem, lucht en het water en de gezondheid van de mensen en een goede ruimtelijke ordening.  Wij zijn een plaatselijke groep en momenteel met 5 personen actief.

De gemeente Duiven bestaat uit Duiven, Groessen en Loo. Duiven ligt in het rivierengebied “De Liemers” , begrensd door de Rijn (hier het Pannerdens Kanaal) in het westen, de IJssel in het noorden, de Oude IJssel in het oosten en de Duitse Grens in het zuiden. Het gebied wordt doorsneden door de A12, de spoorlijn Arnhem – Emmerich – Oberhausen en de Betuweroute.

De Liemers. Van een agrarische regio naar een stedelijk uitloopgebied

De Liemers staat onder grote druk. In de laatste 15-20 jaar heeft het gebied grote veranderingen doorgemaakt. Een oorspronkelijk sterk op de landbouw gerichte regio is omgevormd tot een stedelijk uitloopgebied met ca 100000 bewoners. De landbouw staat onder grote druk en daarmee de nog resterende open ruimte. Langs de A12 zijn in enkele jaren uitgebreide bedrijventerreinen ontstaan. De aanleg van de Betuwelijn heeft het rivierenlandschap onherstelbaar veranderd. De mogelijke doortrekking van de A15 tussen Duiven en Zevenaar zal dit mooie gebied nog verder verwoesten. Nog meer geluidsoverlast, fijn stof en lichtvervuiling.

In 2012 bestaat de MVD uit de volgende  leden:

Rennie Verhagen
Bessel Hartogsveld
Baukje Boschker
Hanneke Spaans
Syb Feenstra
Hielko Plantenga

Adviseurs

Peter Mekkink
José L. Salve

 

Contact adres secretariaat:

Rennie Verhagen
Gildedreef 64
6921 JJ
Nederland

Tel: 0316 263177

E-mail: info@milieuvrienden.nl