Klimaat

Klappers voor het klimaat
Maart 2010 – Milieudefensie heeft tien klimaatklappers benoemd, waarmee we definitief afscheid nemen van onze olie- en gasverslaving en de economie versterken.
Milieudefensie heeft tien klimaatklappers benoemd, waarmee we definitief afscheid nemen van onze olie- en gasverslaving en de economie versterken. Deze klappers bij elkaar brengen een reductie van 40 procent broeikasgassen in 2020 binnen handbereik.
Lees meer in het rapport op de website van Milieudefensie
Klappers voor het klimaat (PDF)
Milieudefensie, maart 2010
24 pagina’s, Nederlands
1,8 mb

Nederlands verkeer en klimaatbeleid in 9 stappen

Er zijn veel verschillende documenten over klimaatbeleid voor het verkeer verschenen. Milieudefensie heeft de belangrijkste informatie over het huidige beleid verzameld in een informatieblad.
Lees meer in het document op de website van Milieudefensie

Fouten IPCC

Het IPCC-rapport vertoont veel fouten

Opwarming

De opwarming van de Aarde niet meer te stuiten?. Lees meer.

PCCC_rapport

Het Nederlandse “Platform Communication Climate Change” heeft recentelijk een rapport geschreven over de Staat van het klimaat in 2008. In dit platform nemen deel de volgende instellingen: Planbureau voor de Leefomgeving, KNMI, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Wageningen UR en Energie Centrum Nederland. Het hele rapport is hier te lezen, en een krantenartikel over de belangrijkste bevindingen hier.

Kosten CO2 uitstoot

De kosten van klimaatbeheersing.  Click hier