Mobiliteit

infrastructuur, vervoer, bedrijvigheid en veiligheid

Nieuw Mobiliteitsplan Gemeente Duiven

Duiven is gestart met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan waarin het gemeentelijke verkeersbeleid voor de komende periode (2014 – 2025) wordt vastgelegd.

Om belanghebbende gelegenheid te geven hierbij een inbreng te hebben wordt er een aantal bijeenkomsten gehouden.

De eerste bijeenkomst is in oktober 2014 geweest waar een inventarisatie is gemaakt van ongewenste respectievelijk gewenste verkeerssituaties die in Duiven actueel zijn.

Deze inbreng is vertaald naar een koersnota (visie) van het nieuwe mobiliteitsplan en zal verder worden uitgewerkt naar een mobiliteitsplan.

Dit gebeurt onder andere aan de hand van twee vervolg bijeenkomsten met belanghebbende.

In de eerstvolgende bijeenkomst op 27 januari 2015 wordt een groslijst met mogelijke maatregelen bedacht. Het resultaat hiervan zijn de bouwstenen voor scenario’s.

De effecten hiervan worden bepaald, waarna in de derde bijeenkomst de uiteindelijke keuzes worden gemaakt.