Doortrekking A15

Bewoners zijn tegen de doortrekking van de A15 vanaf Ressen naar Zevenaar

Sinds 1962 staat de verbindingsweg tussen Ressen en Zevenaar op de agenda van de politie. Steeds weer luidt de conclusie dat dit lastig is, omdat er een prachtig gebied ligt aan beide zijden van het Pannerdens Kanaal.

De Gelderse Poort is een gebied met een oppervlakte van 6105 ha (op Nederlands grondgebied) is aangewezen als Natura 2000-gebied (landschapclassificatie Rivierengebied). In de Nota Ruimte werd de Gelderse Poort ook als Nationaal Landschap aangewezen (18 560 ha).

In 2006 is de discussie weer aangewakkerd door de stadregio. Sinds die tijd zijn er een inspraakrondes geweest en er is een Milieu Effect Rapportage opgesteld met 6 alternatieven voor de doortrekking. Geld voor de aanleg komt van de provincie, het ministrie van Infrastructuur en door het heffen van tol door weggebruikers.

In 2012 wil de politiek een besluit nemen. Bewoners zijn tegen de plannen omdat er weinig rekening is gehouden met het leefklimaat in Duiven, Groessen en Lingewaard.

Milieuvrienden Duiven is al sinds haar oprichting betrokken bij de discussies. Hier vind je het archief van de laatste jaren.