Bult van Putman

Nu is er weeer sprake van de sanering van de Bult van Putman.
Hierover is veel overleg en dat is nodig ook. Lees meer over de voortgang.

Nieuwe ronde?
Na jaren van opeenvolgende milieustudies mbt de sanering van de Bult van Putman en het uitstellen van het nemen van toereikeinde maatregelen wordt het falen van het provinciale milieubeleid duidelijker.
Lees een artikel in De Gelderlander dd 30-oktober 2009.
Artikel: Proef sanering mislukt

Het is weer zo ver!. Na vele herhaalde onderzoekingen over de wenselijkheid van een grondige sanering komt de Provincie meet een voorstel voor sanering dat niet acceptabel is voor gemeenten Duiven en Westervoort.