Megastallen in Duiven?

Otten heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente Duiven voor de aanleg van megastallen voor z’n varkens. Het bedrijf wil uitbreiden van 2880 vleesvarkens naar 8656. We zijn van mening dat de locatie aan de Laarstraat niet geschikt is voor uitberiding. De stallen liggen veel te dicht ij de bebouwde kom. Er is grote kans op geurhinder en uitstoot van fijnstof. Verder maken we ons zorgen om ht dierenwelzijn.
We volgende discussie op de voet via de bewonersvereniging, de gemeente en de pers.

Megastallen

Het voornemen om de varkenshouderij van de fa. Otten aan de Laarstraat 20 te Duiven fors uit te breiden, is de aanleiding tot enige discussie. De visie van MVD wordt binnenkort vastgesteld. Recentelijke publicaties in de landelijke pers kunnen in de hieronder volgende links worden gelezen:
Megastallen in Duiven

Megastallen in Duiven worden besproken in De Gelderlander. Lees meer hierover, en ook een actergrond artikel hier…