Veiligheid bij bedrijven

Veiligheid in bedrijven, een bezoek aan Synerlogic

BEZOEK SYNERLOGIC begin 2012

Synerlogic is een bedrijf waarvan de activiteiten zijn gericht op Value Added Logistics binnen de chemische-, food-, en feedindustrie en aanverwante industrie. In het bedrijf worden o.m. chemische stoffen gemengd, op-, en overgeslagen en daarna gedistribueerd. Het bedrijf is gevestigd op het industrieterrein Graefstate in Duiven.

Voor de Milieuvrienden Duiven reden om het Milieubericht 2010 en 2011 van het bedrijf op te vragen. Naar aanleiding van deze milieuberichten hebben wij een aantal vragen gesteld wat voor het bedrijf aanleiding was ons voor een bedrijfsbezoek uit te nodigen. Dit bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij werden gastvrij ontvangen en in een open gesprek werd ons uitleg gegeven over de werkzaamheden inclusief de logistieke zaken. Al de door ons gestelde vragen werden uitvoerig beantwoord waarna we een rondleiding door het bedrijf kregen.

Opvallend was onder meer de aandacht die het bedrijf heeft voor de terugname van gecontamineerde emballage en de verdere verwerking hiervan. Naar aanleiding van deze rondleiding zijn er bij ons nog een aantal vragen opgekomen die wij bij een volgend bedrijfsbezoek gaan stellen.

Voorlopig is onze conclusie dat Synerlogic haar veiligheids-en milieuzaken goed op orde heeft.