Verrommeling

Een bedrijventerrein, bedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciƫle bedrijven. Veelal bevinden zij zich om logistieke redenen langs spoorwegen, waterwegen of autosnelwegen. Het verouderde woord industrieterrein wordt ook nog regelmatig gebruikt. Een bedrijf hoeft echter niet noodzakelijkerwijs industrieel te zijn, dus de term industrieterrein is vaak te beperkt voor de lading die het moet dekken.

Vaak kiezen bedrijven en de gemeenten waarin ze zich vestigen uit kosten- en efficiencyoverwegingen voor het bouwen op nieuwe terreinen, in plaats van bestaande terreinen te herstructureren (opknappen, hergebruiken). Daar waar dit dichtbij of in landelijk gebied gebeurt, wordt door critici van ‘de verrommeling van het landschap’ gesproken.